Aktuelt og fagstoff

Her skriver vi om aktuelle saker og fagstoff

Ny avgjørelse fra Høyesterett om oppreisning til etterlatte

Høyesterett har i dom fra 30. januar 2024 fastsatt et normalnivå for oppreisning ved forsettlig drap.

Fremtidsfullmakter II

Fremtidsfullmakter har åpenbart store fordeler ved seg, og representerer et godt verktøy for å planlegge egen fremtidig økonomi. Noe av poenget har også vært at fullmaktene kan skrives uten hjelp av advokat, men er dette riktig?

Blåmandag etter julebordet

Kan dårlig oppførsel på julebordet få følger for arbeidsforholdet ditt? Javisst!

Ny avgjørelse fra Høyesterett

Høyesterett har i dom avsagt 13.12.2023 oppjustert oppreisningserstatning til etterlatte etter forsettlig drap.

Er gaven en livs- eller dødsdisposisjon?

En gave som var gitt mens giver levde, kan etter givers død vise seg å være ugyldig. I rettspraksis er det mange eksempler på dette. Dersom gavedisposisjonen er å anse som ugyldig, er det for sent å sikre mottaker på annen måte.

Det er derfor viktig at giver er oppmerksom på at man i noen tilfeller må opprette testament og påse at disposisjonen ligger innenfor arvelovens rammer, selv om gaven gis i levende live.

Ny arvelov

Den nye arveloven trer i kraft 1. januar 2021. Dersom du tidligere har overført verdier til dine arvinger, og nå ønsker at disse skal avkortes i senere arv, så må du bestemme dette før 31.12.2020. Her kan du lese om dette og noen av de andre endringene som trer i kraft med ny arvelov.

Oppsigelser ved nedbemanning

Coronasituasjonen innebærer at et betydelig antall arbeidstakere opplever å være midlertidig uten arbeid. Mange frykter at dette på sikt kan føre til varige nedbemanninger. Her følger en kort oversikt over hvilke krav arbeidsmiljøloven stiller til oppsigelse ved nedbemanning.

Deling av formue mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse - skjevdeling

Ved samlivsbrudd mellom ektefeller må det foretas en fordeling av formue og gjeld. Ektefellenes formue vil kunne bestå av alt fra noen få enkle eiendeler, til verdier for flere titalls millioner. Utfallet av fordelingen vil ofte ha stor betydning for ektefellenes videre økonomiske liv.

Fremtidsfullmakt

Hva skjer dersom du ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser? Ulykke eller sykdom kan inntreffe på en måte som gjør deg midlertidig eller varig ute av stand til å ta egne avgjørelser. For en slik situasjon kan fremtidsfullmakt være et svært viktig dokument.

Samboeravtaler

Et samboerforhold kan være en real fattigdomsfelle. Visste du det?
Det beste rådet er å skrive en samboeravtale.