Aktuelt og fagstoff

Her skriver vi om aktuelle saker og fagstoff

Hjemmekontor - hvilke regler gjelder?

I løpet av våren har mange erfart hva det vil si å flytte arbeidsplassen inn i eget hjem. For svært mange vil hjemmekontor bli en fast ordning fremover. Men hva sier reglene om dette?

Oppsigelser ved nedbemanning

Coronasituasjonen innebærer at et betydelig antall arbeidstakere opplever å være midlertidig uten arbeid. Mange frykter at dette på sikt kan føre til varige nedbemanninger. Her følger en kort oversikt over hvilke krav arbeidsmiljøloven stiller til oppsigelse ved nedbemanning.

Deling av formue mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse - skjevdeling

Ved samlivsbrudd mellom ektefeller må det foretas en fordeling av formue og gjeld. Ektefellenes formue vil kunne bestå av alt fra noen få enkle eiendeler, til verdier for flere titalls millioner. Utfallet av fordelingen vil ofte ha stor betydning for ektefellenes videre økonomiske liv.

Fremtidsfullmakt

Hva skjer dersom du ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser? Ulykke eller sykdom kan inntreffe på en måte som gjør deg midlertidig eller varig ute av stand til å ta egne avgjørelser. For en slik situasjon kan fremtidsfullmakt være et svært viktig dokument.

Samboeravtaler

Et samboerforhold kan være en real fattigdomsfelle. Visste du det?
Det beste rådet er å skrive en samboeravtale.

Smittevern og tilgjengelighet

Vi ønsker å være mest mulig tilgjengelig for at folk skal kunne få nødvendig hjelp.
Samtidig er det viktig for oss og klienter at anbefalingene med hensyn til smittevern blir fulgt.