Samboeravtaler

Et samboerforhold kan være en real fattigdomsfelle. Visste du det?
Det beste rådet er å skrive en samboeravtale.

Ektefeller er omkranset av lovbestemmelser som regulerer deres økonomi. Verdier som er opparbeidet under ekteskapet, skal som hovedregel deles likt ved separasjon. Dersom ektefellene har barn og en av dem faller bort, har lengstlevende rett til ¼ av avdødes verdier og minst 4 ganger Grunnbeløpet. Dersom barna er felles, har lengstlevende rett til å sitte i uskiftet bo.

For samboere er situasjonen en helt annen:

Samboere har i utgangspunktet hver sin separate økonomi. Hvis for eksempel kvinnen flytter inn i mannens bolig og mannen nedbetaler boliglånet under samlivet, vil hele verdiøkningen som hovedregel tilfalle mannen ved et brudd. Dersom det er mannen som flytter inn i kvinnens bolig og gjennom arbeidsinnsats bidrar til verdiøkning på eiendommen, tilfaller verdien av mannens arbeidsinnsats i utgangspunktet kvinnen.

Samme prinsipp gjelder dersom bruddet skjer som følge av at den ene samboeren faller bort. Arveloven gir imidlertid samboere rett til en arv på 4 ganger Grunnbeløpet dersom de har felles barn, eller dersom samlivet har vart i mer enn fem år.

Eksemplene er mange på at kvinnen gjennom innsats i hjemmet og omsorg for barn, har tilrettelagt for mannens karriere og lønnsutvikling. Eksemplene er også mange på at disse kvinnene ofte sitter igjen uten verdier i boligen ved en samlivsbrudd. Hvis samboerskapet varer lenge, kan det oppleves svært urimelig at man endimensjonalt følger pengestrømmene og hver beholder sitt.

Vi har praksis for at innsats i hjemmet kan gi grunnlag for sameie i bolig. Men det skal mye til.

Vi har også praksis for at det kan kreves vederlag dersom den ene under samlivet har bidratt til å øke den andres verdier ved for eksempel oppussing. Men også her skal det mye til.

Og i tillegg: Krav om sameie basert på innsats i familien og krav om vederlag, er vanskelig og konfliktskapende.

Ved inngåelse av et samboerforhold, bør man opprette en samboeravtale! Det er lettere å finne gode balanserte løsninger når man er vel forlikt, enn når konflikter har oppstått og samlivsbrudd er en realitet.

En samboeravtale bør omtale eierskap til de mest sentrale eiendelene som bolig, innbo, bil og hytte. En samboeravtale bør også si noe om opparbeidelse seg eiendomsrett, og om verdier som anskaffes i fremtiden skal være eneeie eller sameie.

Det er ikke romantisk å diskutere eierskap og økonomi ved starten av et samboerforhold, men det kan være helt avgjørende for livssituasjonen ved et brudd. En samboeravtale er ikke bare en forsikring for rettferdig fordeling etter samlivet – det er også den beste måten å forebygge konflikter og dyre rettsprosesser hvis brudd skulle bli en realitet.

 

Advokat Åshild Schmidt

Kontaktperson Åshild Schmidt

+47 93 08 42 44 aas@schmidtadvokater.no