Om firmaet

Nytt firma med masse erfaring

Ulik spesialisering, helhetlig rådgivning.

Schmidt Advokater består av advokater med bakgrunn fra flere firmaer i Kristiansand. Samlet har vi klart å bygge et firma med solid kompetanse innenfor sentrale fagfelt, og som berører private og næringsdrivende.

Vi ønsker å være et moderne og fremtidsrettet advokatkontor, med fokus på solid håndverk og effektiv drift.

 

- Vi vil arbeide løsningsorientert, med høy etisk standard. Målet er å være et foretrukket kontor for vanlige folk med vanlige problemer. Selv om tvistene kan være tilspisset og temperaturen høy, er det viktig å tenke helhetlig og langsiktig. Vår oppgave er å dempe konflikt – ikke det motsatte.

Vi ønsker å være et firma hvor terskelen for å ta kontakt skal være lav. 

Vi er opptatt av rettssikkerhet for alle.

Prisinformasjon

Her finner du opplysninger om priser for advokattjenester, og hvilke muligheter du har for å få dekket kostnadene av det offentlige (fri rettshjelp) eller forsikringsselskap. Du kan lese vår prisinformasjon her.

Personvern

Advokater er underlagt regler som skal sikre at du som klient får de opplysningene du skal ha om oppdraget hos oss. Vi er opptatt av at du som klient skal føle deg trygg på at opplysninger om deg og din sak behandles og oppbevares korrekt. Vi har utarbeidet en personvernerklæring som du kan lese her. Denne gir viktig informasjon om vår håndtering av opplysninger om deg.

Oppdragsbekreftelse

I hver sak skal det utarbeides en oppdragsbekreftelse. Denne har regler og retningslinjer for oppdraget vi utfører, og sier noe om hva du kan forvente av oss og hva vi forventer av deg. Oppdragsbekreftelsen angir rammen for oppdraget og hva dette nærmere bestemt går ut på. Eksempel på dette kan du lese her.