AdvokatTrine Løland Gundersen

+47 98 28 79 09 tlg@schmidtadvokater.no

 • Juridisk embetseksamen 1994 Spesialfag: Barnerett
 • Advokatbevilling 2004
 • Vår- 95 Rikstrygdeverket
 • 1995-2000 Justis- og politidepartementet
 • 2000-2003 Dommerfullmektig Kristiansand tingrett
 • 2003-2019 Advokat Kommuneadvokaten i Kristiansand
 • Fra august 2019 Egen advokatpraksis
 • Kontorfellesskap med Schmidt Advokater DA 2020

Omfattende erfaring fra følgende fagområder

 • Arv og skifte
 • Barnerett
 • Barnevern
 • Familierett
 • Fremtidsfullmakter
 • Vergemål

Annet

 • Advokat Løland Gundersen er vara for leder for Kontrollkommisjonen for DPS avdeling Øst
 • Hun har vært leder av Kristiansand overformynderi, og hun har også sittet i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker i seks år