AdvokatTrine Løland Gundersen

 • Juridisk embetseksamen 1994 Spesialfag: Barnerett
 • Advokatbevilling 2004
 • Vår- 95 Rikstrygdeverket
 • 1995-2000 Justis- og politidepartementet
 • 2000-2003 Dommerfullmektig Kristiansand tingrett
 • 2003-2019 Advokat Kommuneadvokaten i Kristiansand
 • Fra august 2019 Egen advokatpraksis
 • Partner i Schmidt Advokater DA 2021

Omfattende erfaring fra følgende fagområder

 • Arv og skifte
 • Barnerett
 • Barnevern
 • Familierett
 • Fremtidsfullmakter
 • Vergemål

Annet

 • Advokat Løland Gundersen er leder for Kontrollkommisjonen for DPS Agder Øst
 • Hun har vært leder av Kristiansand overformynderi, og hun har også sittet i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker i seks år