AdvokatElise Kristine Valvik

 • 1993 Juridisk embetseksamen UiO
 • 1991-1993 Norsk pasientskadeerstatning - saksbehandler
 • 1993-1999 Trygderetten - saksforbereder og rettsfullmektig
 • 2000-2005 KLP Skadeforsikring - Advokat
 • 2005-2010 Advokatfirmaet Pettersen Vestbakke & Co Da - Advokat
 • 2011-2023 Advokathuset Sør - Advokat i kontorfellesskap
 • 2023-d.d. Schmidt Advokater DA

Annet

 • 1995-1998 Hovedtillitsvalgt Norges Juristforbund avdeling Trygderetten
 • 1998-1999 Leder Trygderettens nomenklaturutvalg
 • 2001-2005 Forsikringsnæringens hovedorganisasjon - Fagutvalg ansvar
 • 2011-2023 Fast bistandsadvokat Agder tingrett og lagmannsrett

Omfattende erfaring fra følgende fagområder

 • Strafferett - bistandsadvokat
 • Barnerett og barnevern
 • Erstatningsrett
 • Trygderett
 • Pasientskadeerstatning
 • Fast eiendom
 • Testament og fremtidsfullmakter