AdvokatBørre Eskedahl

  • Cand. jur. 1996
  • Advokatfullmektig/Advokat 1996-2002
  • Selvstendig advokatpraksis siden 2002-2020
  • Kontorfellesskap med Schmidt Advokater DA 2020

Omfattende erfaring fra følgende arbeidsområder

  • Økonomisk oppgjør ved separasjon/skilsmisse 
  • Skriving av testament og oppgjør av dødsbo
  • Saker om fast eiendom
  • Arbeidsrett
  • Kjøps- og avtalerett
  • Vergemål og fremtidsfullmakter