iStock

Smittevern og tilgjengelighet

Vi ønsker å være mest mulig tilgjengelig for at folk skal kunne få nødvendig hjelp.
Samtidig er det viktig for oss og klienter at anbefalingene med hensyn til smittevern blir fulgt.

Advokatbransjen har merket følgende av tiltakene mot smittespredning. Saker for domstol og nemnder har over tid stoppet opp eller blitt forsinket. Saksbehandlingstiden hos offentlige etater og private aktører har økt. Vanlig møtevirksomhet har blitt erstattet av telefonkonferanser eller helt uteblitt.

For folk flest kan det derfor være fristende å utsette saker. 

Det er viktig å understreke at konsekvensen av å utsette en sak kan være stor.

Dersom du har et arbeidsforhold som blir avsluttet, og du er uenig i dette, så kan du ikke vente med å ta affære. Uansett pålegg fra myndigheten, så vil fristene for forhandling og søksmål løpe. Dersom du skal reklamere over et kjøp, så vil det løpe frist for å reklamere overfor selger. Uansett om du har en opplagt sak, så vil du i verste fall lide rettstap dersom du lar saken ligge. Og om det ikke løper frister, så kan belastningen for deg eller andre berørte tilsi at en sak ikke utsettes.

Det er derfor viktig for oss å være mest mulig tilgjengelige for alle som har behov for hjelp.

Vi følger hele tiden med på de anbefalinger som gis med hensyn til smittevern, og tilpasser oss i forhold til dette.

For vårt kontor innebærer dette blant annet følgende:

- Kontoret er åpent, men vi ønsker at møter avtales på forhånd

- Møter med klienter som har symptomer på eller har konstatert luftveisinfeksjoner, er hjemmeisolert eller i hjemmekarantene,    skal  gjennomføres via telefon/videokonsultasjon

- Flere klienter i venterom unngås så langt mulig

- Alle klienter oppfordres til å gjennomføre hånddesinfeksjon når de ankommer vårt kontor, og det er lagt til rette for dette

- Det legges til rette for anbefalt avstand mellom personer som deltar i møter

Vi er opptatt av at alle som har behov for bistand skal få dette. Og vi ønsker at klienter skal vite at vi har gjort det vi kan for at dette skal være et smittefritt kontor.

 

Advokat Børre Eskedahl

Kontaktperson Børre Eskedahl

+47 95 93 67 20 be@schmidtadvokater.no